Hem / Home      Tillbaka / Back

Tjäder / Western Capercaillie
Tetrao urogallus

Ljungsarp, Västergötland, 120408

Ljungsarp, Västergötland, 120408

Ljungsarp, Västergötland, 120409

Hem / Home      Tillbaka / Back

 

© Anders Svensson

1, 2, 3