Hem / Home      Tillbaka / Back  

Småtärna / Little Tern
Sterna albifrons

Lerjan, Halland, 110505

Lerjan, Halland, 110505

Lerjan, Halland, 110505

Hem / Home      Tillbaka / Back

 

© Anders Svensson

 1, 2