Hem / Home      Tillbaka / Back  

Ormvråk / Common Buzzard
Buteo buteo

Västergötland, 131207

Västergötland, 131207

Västergötland, 131207

Hem / Home      Tillbaka / Back

 

© Anders Svensson

1,2